• 2291024770 6981452271 – 6949151621

  • ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ . Συζητάμε μαζί σας και καταγράφουμε τις ανάγκες σας. Αποτυπώνουμε τον χώρο σας. Καταγράφουμε και κοστολογούμε τις εργασίες. Συντάσσουμε χρονοδιάγραμμα εργασιών. Αποφασίζετε τη λύση που καλύπτει τις ανάγκες σας .
    Σας παραδίδουμε το συνολικό κόστος του έργου . Σχεδιάζουμε μαζί εναλλακτικά σενάρια κατασκευής και τα αντίστοιχα κόστη .